Vad är planning?

Att vara planner är en unik roll som kräver djup förståelse för både människor och omvärlden kring ett varumärke. Tanken är att den förståelsen ska öppna upp för insikter och skapa värde mellan konsumenten och varumärket. I korta drag: plannerns jobb är att baserat på insikter forma en kommunikationsstrategi: vem ska vi försöka nå, vad ska vi säga, hur gör vi det effektfullast och vad är kontexten kring det. Strategins syfte är att lägga grunden för effektfulla idéer som gör skillnad –att inspirera den kreativa processen för att resultera i ännu bättre lösningar.

Lämna ett svar