Vad är en kreativ brief?

En kreativ brief är plannerns guide till resten av teamet, och den ska vara kort, tydlig och kärnfull. En brief bör inte vara mer än en sida lång och bör i stora drag besvara:

Varför ska vi göra det här?
Vem pratar vi med?
Vad vi ska göra?
Hur ska vi göra det?
Var och när ska vi göra det?

Det finns massa olika mallar för briefer och vilka frågor de ska innehålla, det är liksom inte det viktiga. Det viktiga är att det är en tydlig strategi (insikt!) som inspirerar till idéer för kommunikation som är så bra att de löser uppdraget (and beyond).  Sen är det även väldigt viktigt att presentera briefen på ett inspirerande sätt, genom det vi kallar för briefing.

Plannern ska alltså genom insikter forma en strategi som inspirerar till kreativa koncept som verkligen fungerar.

Lämna ett svar