Länktips

What type of product are you selling? Hard Truths About Making Great Advertising The product is the by-product – How Instagram gave a new shape to Barbie No one Gives a Shit About Your Content… and What to do about it What if we don’t need advertising at all? Awards, the truth (or bending of[…]

Att utbilda sig till planner

Det finns väldigt många definitioner och tolkningar av vad rollen innebär, och de flesta planners jobbar väldigt olika. Därför finns det inte heller en utbildning som rakt upp och ner gör dig till planner. Det finns inte heller någon mer rätt eller fel väg att gå för att komma dit. Många svenska planners har läst[…]

Vad är en kreativ brief?

En kreativ brief är plannerns guide till resten av teamet, och den ska vara kort, tydlig och kärnfull. En brief bör inte vara mer än en sida lång och bör i stora drag besvara: Varför ska vi göra det här? Vem pratar vi med? Vad vi ska göra? Hur ska vi göra det? Var och[…]

Vad är en insikt?

Vi definierar en insikt som ett “aha!”. Det behöver inte vara: Oj det hade jag ingen aning om! 

Utan snarare: Ha, det är ju helt sant! Att godis är gott är inte en insikt, däremot att vi väljer godis som ett sätt att fly vardagen är en insikt. Det går inte att googla sig fram[…]

Vad gör en planner?

Plannerns uppdrag är att lägga grunden för lösningar på uppdraget vi fått från uppdragsgivaren som gör att vi kommunicerar med konsumenten på bästa sätt (så kreativt och effektfullt som möjligt). För att lyckas med det måste vi framförallt förstå vem konsumenten är, deras beteende och omvärld, och det är huvuddelen i plannerns vardag. Lite klyschigt[…]

Vad är planning?

Att vara planner är en unik roll som kräver djup förståelse för både människor och omvärlden kring ett varumärke. Tanken är att den förståelsen ska öppna upp för insikter och skapa värde mellan konsumenten och varumärket. I korta drag: plannerns jobb är att baserat på insikter forma en kommunikationsstrategi: vem ska vi försöka nå, vad[…]